Ett helhetsgrepp

Vi började med att ta fram en hel grafisk identitet för Virtual Engineering. Det innefattade bland annat att:

  • Helrenovera och förädla logotypen
  • Ta fram typsnitt och typografiska riktlinjer
  • Bestämma bildspråk och färgvärld

Keep it simple

Ett flexibelt konsultföretag som Virtual Engineering har inte behov av en stor, utförlig informationsportal. De behöver en tydlig och koncis digital närvaro.

Vi kondenserade deras budskap till en enkel men effektiv one page-layout som kommunicerar vilka Virtual Engineering är och vad de står för.

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?